Akadémia Policajného zboru v Bratislave
IkonaCez tento poortál sa registrujú iba študenti a odovzdávajú svoju záverečnú prácu v elektronickej verzii - vo formáte .doc, .pdf a .docx.
Pri registrácií používajte školskú elektronickú poštu pre študentov PEVŠ
(neplatí pre rigorozantov)Nezabudnite si svoju prácu označiť na export !!!
Otázky k systému môžete písať na adresu: ezp@uninova.sk
Pozorne si prečítajte manuál pre študentov a pokyny na webstránke knižnice

Prebehla kontrola originality záverečných prác na Centrálnom registri ZP. Výsledky o kontrole originality, si každý študent môže nájsť na serveri EZP na mieste prislúchajúcom jeho ZP. Ako čítať a interpretovať "Protokol o kontrole originality."
Návrh a riešenie SVOP WEBDIZAJN